ADIDAS ISTANBUL HU1578 歐冠賽 五號足球

HK$239.00$249.00

ADIDAS ISTANBUL HU1578 歐冠賽紀念版 五號足球
.機縫球面: 丁基物料球膽
.100% TPU 外層
.11人制用,一般訓練通用
.特點: 歐洲聯賽冠軍盃印花標誌
.越南製造